Oxelökören

Vågor och måsar
Speaker 1
Hooked on a feeling
Gå & fiska
I can jive
Kyrkklocka (speaker 2 under tiden)
Speaker 2
Speaker 3
34:an
Vågor + fåglar (speaker 4 ska komma efter)
Speaker 4
Stadsljud
Milord
Canneloni macaroni
Rap (ska förlängas)
Pachelbel Canon
Sailing
Vågor och måsar 2
Häng med på party
Y.M.C.A